Εταιρία

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 - 15:00

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00 - 14:00 και 17:00 - 20:00